Om/About

Vi är en hund- och golftokig familj som bor i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Vi har för närvarande fyra Cairnterriers och en West Highland White Terrier men mitt fokus ligger på cairn.

Jag är uppvuxen med större hundar som collie och schäfer och tillbringade en stor del av min tonårstid med att träna och tävla i lydnad. Min första egna hund var dock en cairnterrier. På mödernet hade han idel storheter från kennel Sarimont och på fädernet återfanns dåtidens stjärnor från kennel Hjohoo’s. När jag efter mångårig frånvaro från rasen åter var på jakt efter en cairn var det därför ingen tvekan om var den hunden skulle komma ifrån. En Hjohooare skulle det vara. För närvarande har vi två tikar från Hjohoo’s, Joyce och Meghan, samt egenuppfödda Cameron och Ella.

Jag har två stora intressen inom hundsporten, utställningar och viltspår. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Mellan 2019 och 2021 var jag ledamot i Cairnterrierklubben styrelse och redaktör för Cairnbladet. Mellan 2018 och 2022 satt jag i styrelsen för Östsvenska Terrierklubben. Sedan maj 2022 arbetar jag på Svenska Kennelklubben.

Jag har genomgått Svenska Kennelklubbens hunduppfödarutbildning samt SKKs kurs Hundavel och genetik.

Genomförda utbildningar:

  • Anatomikurs med Cindy Petterson (Terrierklubben)
  • Ringsekreterarutbildning, inklusive aspirant- och elevtjänstgöringar (Stockholms Kennelklubb)
  • SKKs Uppfödarutbildning (Svenska Kennelklubben)
  • Engelska för ringsekreterare (Svenska Kennelklubben)
  • Grundkurs i anatomi och bedömning med Svante Frisk (Stockholms Kennelklubb)
  • Hundavel och genetik (Svenska Kennelklubben)

English

We are a dog and golf loving family, located in Stockholm’s Hammarby Sjöstad. Our family currently also includes four Cairn Terriers and one West Highland White Terrier. The focus is, however, on the cairns.

I grew up with dogs of larger breeds such as Collie and German Sheperd and spent a good deal of my teenage years training and competing in obedience. My very first own dog, however, was a Cairn Terrier. His pedigree featured kennel Sarimont on his mother’s side while his father’s side sported the big names at the time from kennel Hjohoo’s. After some years of raising children and not having any dogs, we decided it was time to add canine family members again. Needless to say the only place I could imagine my Cairn Terrier coming from, was from kennel Hjohoo’s.

I am a keen dog exhibitor and also a certified ring steward. Our dogs are also skilled blood trackers and two of my dogs are tracking champions. I currently sit on the board of the Eastern-Swedish Terrier Club, which is a local arm of the Swedish Terrier Club. Between 2019 and 2021 I was member of the Swedish Cairn Terrier Club’s board and editor of the club magazine Cairnbladet.

My CV also includes the Swedish Kennel Club’s basic breeder’s course as well as its “Dog breeding and genetics” course.