Om/About

Vi är en hund- och golftokig familj som bor i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Vi har för närvarande tre Cairnterriers och en West Highland White Terrier men mitt fokus ligger på cairn.

Jag är uppvuxen med större hundar som collie och schäfer och tillbringade en stor del av min tonårstid med att träna lydnad. Min första egna hund var dock en cairnterrier. På mödernet hade han idel storheter från kennel Sarimont och på fädernet återfanns dåtidens stjärnor från kennel Hjohoo’s. När jag efter mångårig frånvaro från rasen åter var på jakt efter en cairn var det därför ingen tvekan om var den hunden skulle komma ifrån. En Hjohooare skulle det vara. För närvarande har vi två tikar från Hjohoo’s, Joyce och Meghan, samt egenuppfödda Cameron.

Jag har två stora intressen inom hundsporten, utställningar och viltspår. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Jag är auktoriserad ringsekreterare. Mellan 2019 och 2021 var jag ledamot i Cairnterrierklubben styrelse och redaktör för Cairnbladet. Numera fokuserar jag på mitt engagemang i Östsvenska Terrierklubben, där jag suttit i styrelsen sedan 2018. För närvarande arbetar jag främst med aktivitetskommittén som ordnar olika aktiviteter för våra medlemmar. Alla i styrelsen arbetar också med de tre utställningar vi (normalt) ordnar varje år.

Jag har genomgått Svenska Kennelklubbens hunduppfödarutbildning samt SKKs kurs Hundavel och genetik.

Genomförda utbildningar:
Anatomikurs med Cindy Petterson (Terrierklubben)
Ringsekreterarkurs (Stockholms Kennelklubb)
SKKs Uppfödarutbildning (Svenska Kennelklubben)
Engelska för ringsekreterare (Svenska Kennelklubben)
Grundkurs i anatomi och bedömning med Svante Frisk (Stockholms Kennelklubb)
Hundavel och genetik (Svenska Kennelklubben)

English

We are a dog and golf loving family who live in Hammarby Sjöstad in Stockholm. We currently have three Cairn Terriers and one West Highland White Terrier but my focus is on the cairns.

I grew up with dogs of larger breeds such as Collie and German Sheperd and spent a good deal of my teenage years training obedience. My very first own dog, however, was a Cairn Terrier. In his pedigree he had kennel Sarimont on his mother’s side while his father’s side included the big names at that time from kennel Hjohoo’s. After several years of raising children and not having any dogs, we decided a few years back it was time to add canine family members. Needless to say the only place I could imagine my Cairn Terrier coming from was from kennel Hjohoo’s.

I am a keen dog exhibitor and also a certified ring steward. We also do blood tracking and two of my dogs are tracking champions. I currently sit on the board of the East-Swedish Terrier Club. Between 2019 and 2021 I was board member of the Swedish Cairn Terrier Club’s and editor of the club magazine Cairnbladet.

I have attended the Swedish Kennel Clubs breeder training as well as the club’s course Dog breeding and genetics.