Om Valpar/Regarding Puppies

2018 Springsteen-kullen/The Springsteen litter